Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak No:7 Söke / AYDIN

+90 537 440 07 70

info@karaoglutarim.com

+90 256 518 12 41

Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak No:7 Söke / AYDIN

Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI

1 – Garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2 – Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11. Maddesinde yer alan;
a . Ücretsiz onarımını yaptırmak.
b . Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi hakkına sahiptir.
4 – Tüketicinin bu haklarından, ücretsiz onarım istemesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını
yapmakla yükümlüdür.
5 – Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçmez.
6 – Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara riayet edilmemesinden doğan arızalar (vurma
çarpma don olaylarından pompanın çatlaması zarar görmesi vs) garanti kapsamı dışındadır.
7 – Ürünün barkodu, modeli ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların
okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
8 – Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
9 – Ürünün üzerinde tadilat, tamir, boyama vs. yapmayınız veya herhangi bir fiziksel müdahalede
bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi ürün garantisi de geçersiz sayılacaktır.
10 – Garanti hizmetimizi alabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş , onaylanmış garanti belgenizi
ve faturanızı diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Karaoğlu Ziraat Aletleri yetkili
servisine / bayisine ibraz etmek zorundasınız.
11 – Yukarıda belirtilen maddeler kapsamı dışında olan arızalar ücret karşılığı yapılır.
12 – Her kullanım sonrasında kullanıcı makinanın filitreleri , pompa ve depo temizliğini yapmalıdır.