image
Karaoğlu Tarım

Satış Sonrası

image
Garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 11. Maddesinde yer alan;
a . Ücretsiz onarımını yaptırmak.
b . Onarımı yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi hakkına sahiptir.
Tüketicinin bu haklarından, ücretsiz onarım istemesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını
yapmakla yükümlüdür.
Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçmez.
Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara riayet edilmemesinden doğan arızalar (vurma
çarpma don olaylarından pompanın çatlaması zarar görmesi vs) garanti kapsamı dışındadır.
Ürünün barkodu, modeli ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların
okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
Ürünün üzerinde tadilat, tamir, boyama vs. yapmayınız veya herhangi bir fiziksel müdahalede
bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi ürün garantisi de geçersiz sayılacaktır.
Garanti hizmetimizi alabilmeniz için satıcı tarafından doldurulmuş , onaylanmış garanti belgenizi
ve faturanızı diğer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlar ile birlikte Karaoğlu Ziraat Aletleri yetkili
servisine / bayisine ibraz etmek zorundasınız.
Yukarıda belirtilen maddeler kapsamı dışında olan arızalar ücret karşılığı yapılır.
Her kullanım sonrasında kullanıcı makinanın filitreleri , pompa ve depo temizliğini yapmalıdır.